Program certyfikacji AWS

Certyfikaty AWS poświadczają umiejętności techniczne i wiedzę związaną z najlepszymi praktykami tworzenia bezpiecznych i niezawodnych aplikacji opartych na chmurze przy użyciu technologii AWS. Uzyskanie certyfikatu AWS umożliwia:

  • Wykazanie, że posiada się umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami projektowymi na platformie AWS.
  • Zdobycie potwierdzenia o sprawdzonych umiejętnościach i biegłości w posługiwaniu się platformą AWS.
  • Zwiększenie wiarygodności w oczach pracodawcy i współpracowników.