Certyfikacja Splunk

Certyfikacja Splunk to rozwiązanie dla każdego, od początkującego do profesjonalisty

Nasz program certyfikacji w połączeniu ze ścieżkami edukacyjnymi "Splunk Education Paths" szkoli kandydatów do ich obecnej roli lub do roli, której szukają jako profesjonaliści z branży. Dzięki programowi certyfikacji będziesz mógł efektywniej pracować w swojej organizacji lub stać się wysoko wykwalifikowanym, wyróżniającym się kandydatem na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy.

Naszym celem jest certyfikowanie wyjątkowych, dobrze wyszkolonych i poszukiwanych profesjonalistów, którzy zostaną uznani za ekspertów w swojej dziedzinie przez kolegów z branży. Kandydaci posiadający certyfikat Splunk zarabiają średnio o 16% więcej niż ich niecertyfikowani koledzy..


Scieżki Certyfikacyjne Splunk

Wszystkim kandydatom polecamy rozpoczęcie od naszych ścieżek Splunk Core, które zawierają wiedzę i umiejętności mające zastosowanie zarówno dla klientów Enterprise, jak i Cloud.

Aby umożliwić kandydatom zdobycie certyfikatów z maksymalną efektywnością i uprościć proces szkolenia, opracowaliśmy indywidualne ścieżki szkoleniowe oparte na certyfikacji. Oferujemy również przyspieszone ścieżki dla wybranych certyfikatów. Fast Tracks” to pakiety, które umożliwiają kandydatom ukończenie wszystkich certyfikatów wstępnych na drodze do certyfikacji docelowej.

Kliknij certyfikat lub ścieżkę szkoleniową poniżej , aby dowiedzieć się więcej.


SPLUNK CORE CERTIFIED USER

Splunk Core Certified User potrafi wyszukiwać, korzystać z pól (fields), tworzyć alerty, używać „look-upów” oraz tworzyć podstawowe raporty statystyczne i „dashboard’y” na platformach Splunk Enterprise lub Splunk Cloud. Ta podstawowa certyfikacja demonstruje bazową umiejętność nawigacji i korzystania z oprogramowania Splunk.

SPLUNK CORE CERTIFIED POWER USER

Splunk Core Certified Power User posiada podstawową wiedzę na temat poleceń wyszukiwania i raportowania SPL (Język zapytań) oraz potrafi tworzyć obiekty wiedzy, używać aliasów pól i pól obliczanych, tworzyć tagi i typy zdarzeń, używać makr, tworzyć akcje przepływu pracy i modele danych oraz normalizować dane za pomocą Common Information Model (CIM) na platformach Splunk Enterprise lub Splunk Cloud. Ta podstawowacertyfikacja demonstruje podstawowe kompetencje danej osoby w zakresie podstawowego oprogramowania Splunk.

SPLUNK CORE CERTIFIED ADVANCED POWER USER

Splunk Core Certified Advanced Power User ma większą wiedzę i umiejętności w zakresie złożonych poleceń wyszukiwania i raportowania, zaawansowanych przypadków użycia obiektów wiedzy oraz najlepszych praktyk tworzenia pulpitów nawigacyjnych i formularzy. Certyfikat ten potwierdza zdolność danej osoby do generowania złożonych wyszukiwań, raportów i pulpitów nawigacyjnych za pomocą podstawowego oprogramowania Splunk, aby jak najlepiej wykorzystać swoje dane.

SPLUNK CLOUD CERTIFIED ADMIN

Splunk Cloud Certified Admin zarządza i konfiguruje szczegóły dotyczące Splunk Cloud, w tym dane wejściowe i konfigurację „forwardera”, zarządzanie danymi, konta użytkowników oraz podstawowe monitorowanie i izolowanie problemów. Certyfikat ten potwierdza zdolność danej osoby do wspierania codziennej administracji i kondycji środowiska Splunk Cloud.

SPLUNK ENTERPRISE CERTIFIED ADMIN

Splunk Enterprise Certified Admin na co dzień zarządza różnymi komponentami Splunk Enterprise, w tym zarządzaniem licencjami, indeksatorami i głowicami wyszukiwania, konfiguracją, monitorowaniem i pobieraniem danych do Splunk. Ta podstawowa certyfikacja średniego poziomu, przeznaczona dla administratorów Enterprise, demonstruje zdolność danej osoby do wspierania codziennej administracji i kondycji środowiska Splunk Enterprise

SPLUNK ENTERPRISE CERTIFIED ARCHITECT

Splunk Enterprise Certified Architect posiada dogłębną wiedzę na temat metodologii wdrażania Splunk i najlepszych praktyk w zakresie planowania, gromadzenia danych i określania rozmiaru wdrożenia rozproszonego oraz jest w stanie zarządzać standardowym wdrożeniem rozproszonym z „klastrowaniem” oraz rozwiązywać problemy z tym związane.

Ten wysoce techniczny certyfikat, przeznaczony dla architektów korporacyjnych, demonstruje zdolność danej osoby do wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów w złożonych środowiskach Splunk Enterprise.

Certification Tracks for Splunk Add-Ons

We also offer app-specific certifications for many of our most popular Splunk add-ons.


SPLUNK ENTERPRISE SECURITY CERTIFIED ADMIN

A Splunk Certified Enterprise Security Admin zarządza środowiskiem Splunk Enterprise Security, w tym przetwarzaniem i normalizacją zdarzeń ES, wymaganiami dotyczącymi wdrożenia, dodatkami technologicznymi, ustawieniami, ustawieniami analizy ryzyka, analizą zagrożeń i konfiguracją analizy protokołów.

Ta app-specific certyfikacja przeznaczona dla administratorów Splunk Enterprise Security, demonstruje zdolność danej osoby do instalowania, konfigurowania i zarządzania wdrożeniem Splunk Enterprise Security.

SPLUNK IT SERVICE INTELLIGENCE CERTIFIED ADMIN

Splunk IT Service Intelligence Certified Admin potrafi wyszukiwać, korzystać z pól, tworzyć alerty, korzystać z look-upów oraz tworzyć podstawowe raporty statystyczne i dashboardy na platformach Splunk Enterprise lub Splunk Cloud. Ta podstawowa certyfikacja na poziomie podstawowym demonstruje podstawową umiejętność nawigacji i korzystania z oprogramowania Splunk.

SPLUNK SOAR CERTIFIED AUTOMATION DEVELOPER

Splunk SOAR Certified Automation Developer instaluje, konfiguruje i używa serwerów SOAR oraz planuje, projektuje, tworzy i debuguje podstawowe „playbooki” dla Splunk SOAR. Te wysoko wykwalifikowane osoby są biegłe w opracowywaniu złożonych rozwiązań SOAR i mogą integrować SOAR ze Splunk, a także opracowywać „playbooki” wymagające niestandardowych rozwiązań i korzystania z interfejsu REST API. Certyfikat ten potwierdza wiedzę i umiejętności danej osoby w zakresie instalowania i konfigurowania serwera SOAR oraz integrowania go ze Splunk, a także planowania, projektowania, tworzenia i debugowania „playbooków”

Certyfikat ten był wcześniej określany jako Splunk Phantom Certified Admin

SPLUNK CERTIFIED DEVELOPER

!Splunk Certified Developer tworzy aplikacje przy użyciu Splunk Web Framework. Certyfikat ten, zaprojektowany specjalnie dla programistów na platformie Splunk, demonstruje wiedzę specjalistyczną w zakresie drążenia, zaawansowanych zachowań i wizualizacji, planowania, tworzenia i pakowania aplikacji oraz punktów końcowych REST.