Citrix Training

In cooperation with our partners we offer you original trainings from Citrix.


Citrix Training by Technology

Do you have any questions about our Citrix training offerings? Simply let us know your requirements using our contact form or call us at +48 22 639 25 42 and we will be happy to advise you!

Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”. Upcoming Guaranteed Citrix Training Dates
CNS-318 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Secure Web Applications Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Eastern Standard Time (EST)
CNS-320 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management & Optimization Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Eastern Standard Time (EST)
CNS-319 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Management & Optimization Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Eastern Standard Time (EST)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora