Szkolenia Scaled Agile

The Scaled Agile Framework® (SAFe®) zapewnia wiedzę na temat podstawowych zasad, procesów i najlepszych praktyk, które pomagają dużym przedsiębiorstwom w stosowaniu zwinnych metod, takich jak Lean lub Scrum.

Jako wiodący framework do skalowania Scrum i Agile, SAFe® jest szczególnie odpowiedni dla złożonych projektów, które wdrażają wiele większych zespołów na różnych poziomach.


Szkolenia Scaled Agile

Masz pytania dotyczące naszych ofert szkoleniowych? Poinformuj nas o swoich wymaganiach za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas: +48 22 639 25 42. Z przyjemnością doradzimy!

Podstawowe Szkolenia SAFe®

Leading SAFe® (SA)
Podczas tego kursu uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest opanowanie zwinności biznesowej, aby prosperować w erze cyfrowej i zdobyć wiedzę, którą mogą wykorzystać do prowadzenia przedsiębiorstwa Lean-Agile, wykorzystując Scaled Agile Framework® (SAFe®).

SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM)
Develop the skillsets needed to guide the delivery of value in a Lean enterprise by becoming a SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Rozwiń umiejętności potrzebne do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean, stając się SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Podczas tego kursu uczestnicy dogłębnie zrozumieją, jak skutecznie pełnić swoją rolę w ramach Agile Release Train (ART), dostarczając wartość poprzez Program Increments.

SAFe® DevOps (SDP)
Interaktywny kurs pomaga współpracować osobom pełniącym role techniczne, nietechniczne i kierownicze w celu optymalizacji strumienia wartości od końca do końca. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest DevOps, dlaczego jest ważny dla każdej roli i zaprojektują potok ciągłego dostarczania, który jest dostosowany do ich działalności.

!SAFe® for Government (SGP)
Uczestnicy zrozumieją sposób myślenia Lean-Agile i dlaczego jest on niezbędnym fundamentem transformacji. Uzyskają również praktyczne porady dotyczące budowania wydajnych, zwinnych zespołów i programów z udziałem wielu dostawców, zarządzania inwestycjami technologicznymi w ramach Lean flow, pozyskiwania rozwiązań za pomocą zwinnych umów, uruchamiania programu oraz planowania i dostarczania wartości przy użyciu SAFe.

SAFe® Lean Portfolio Management (LPM)
SAFe® Lean Portfolio Management to interaktywny kurs, który obejmuje opcjonalne jednodniowe warsztaty "Getting Started with LPM". W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i techniki niezbędne do wdrożenia funkcji Lean Portfolio Management: Strategy and Investment Funding, Agile Portfolio Operations oraz Lean Governance.

SAFe® Agile Product Management (APM)
Kurs Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań ze sprawdzonymi możliwościami SAFe do realizacji tych wizji. Poznaj właściwy sposób myślenia, umiejętności i narzędzia do tworzenia udanych produktów - od ich powstania do wycofania - przy użyciu technik Agile.

Szkolenia SAFe® dla średniozaawansowanych

SAFe® for Teams (SP)
Zbuduj umiejętności potrzebne, aby stać się członkiem zespołu o wysokiej wydajności w Agile Release Train (ART) - i dowiedz się, jak skutecznie współpracować z innymi zespołami - stając się SAFe® 5 Practitioner (SP).

SAFe® Scrum Master (SSM)
Uczestnicy dowiedzą się, jak budować wydajne zespoły Agile, stając się liderem i trenerem, a także, jak trenować te zespoły, aby dostarczały maksymalną wartość biznesową na dużą skalę. Certyfikat SAFe 5 Scrum Master (SSM) oznacza, że uczestnicy są przygotowani do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku SAFe, co zwiększa ich wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

Agile Software Engineering (ASE)
Podczas tego zorientowanego na warsztaty kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady i praktyki, które składają się na dyscyplinę Agile Software Engineering. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ciągły przepływ dostarczania wartości i wbudowana jakość są możliwe dzięki nowoczesnym praktykom, w tym praktykom technicznym XP, Behavioral-Driven Development (BDD) i Test-Driven Development (TDD).

SAFe® for Architects (ARCH)
Podczas tego kursu uczestnicy poznają role, obowiązki i sposób myślenia architektów Agile, a także dowiedzą się, jak dostosować architekturę do wartości biznesowej i napędzać ciągły przepływ do dużych systemów-systemów, przy jednoczesnym wsparciu realizacji programu SAFe.

Zaawansowane szkolenie SAFe®

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
Kurs ten przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli liderów ułatwiających zespołom Agile, programom i przedsiębiorstwom osiągnięcie sukcesu w implementacji Scaled Agile Framework (SAFe®).

SAFe® Release Train Engineer (RTE)
W trakcie tego kursu zdobędziesz dogłębne zrozumienie roli i obowiązków Release Train Engineer (RTE) w przedsiębiorstwie SAFe. Poprzez empiryczne uczenie się, zbadasz rolę RTE w transformacji Lean- Agile. Dowiesz się, jak ułatwiać procesy i realizację ART, coachować liderów, zespoły i Scrum Masterów w zakresie nowych procesów i sposobów myślenia.


Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”. Nadchodzące gwarantowane terminy szkoleń Scaled Agile

POPM SAFe® Product Owner / Product Manager Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie będzie gwarantowane przy rejestracji jeszcze jednego uczestnika.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora