Szkolenia Scaled Agile

The Scaled Agile Framework® (SAFe®) zapewnia wiedzę na temat podstawowych zasad, procesów i najlepszych praktyk, które pomagają dużym przedsiębiorstwom w stosowaniu zwinnych metod, takich jak Lean lub Scrum.

Jako wiodący framework do skalowania Scrum i Agile, SAFe® jest szczególnie odpowiedni dla złożonych projektów, które wdrażają wiele większych zespołów na różnych poziomach.


Szkolenia Scaled Agile

Masz pytania dotyczące naszych ofert szkoleniowych? Poinformuj nas o swoich wymaganiach za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas: +48 22 639 25 42. Z przyjemnością doradzimy!

Podstawowe Szkolenia SAFe®

Leading SAFe® (SA)
Podczas tego kursu uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest opanowanie zwinności biznesowej, aby prosperować w erze cyfrowej i zdobyć wiedzę, którą mogą wykorzystać do prowadzenia przedsiębiorstwa Lean-Agile, wykorzystując Scaled Agile Framework® (SAFe®).

SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM)
Develop the skillsets needed to guide the delivery of value in a Lean enterprise by becoming a SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Rozwiń umiejętności potrzebne do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean, stając się SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Podczas tego kursu uczestnicy dogłębnie zrozumieją, jak skutecznie pełnić swoją rolę w ramach Agile Release Train (ART), dostarczając wartość poprzez Program Increments.

SAFe® DevOps (SDP)
Interaktywny kurs pomaga współpracować osobom pełniącym role techniczne, nietechniczne i kierownicze w celu optymalizacji strumienia wartości od końca do końca. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest DevOps, dlaczego jest ważny dla każdej roli i zaprojektują potok ciągłego dostarczania, który jest dostosowany do ich działalności.

SAFe® for Government (SGP)
Uczestnicy zrozumieją sposób myślenia Lean-Agile i dlaczego jest on niezbędnym fundamentem transformacji. Uzyskają również praktyczne porady dotyczące budowania wydajnych, zwinnych zespołów i programów z udziałem wielu dostawców, zarządzania inwestycjami technologicznymi w ramach Lean flow, pozyskiwania rozwiązań za pomocą zwinnych umów, uruchamiania programu oraz planowania i dostarczania wartości przy użyciu SAFe.

SAFe® Lean Portfolio Management (LPM)
SAFe® Lean Portfolio Management to interaktywny kurs, który obejmuje opcjonalne jednodniowe warsztaty "Getting Started with LPM". W ramach tego kursu uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i techniki niezbędne do wdrożenia funkcji Lean Portfolio Management: Strategy and Investment Funding, Agile Portfolio Operations oraz Lean Governance.

SAFe® Agile Product Management (APM)
Kurs Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań ze sprawdzonymi możliwościami SAFe do realizacji tych wizji. Poznaj właściwy sposób myślenia, umiejętności i narzędzia do tworzenia udanych produktów - od ich powstania do wycofania - przy użyciu technik Agile.

Szkolenia SAFe® dla średniozaawansowanych

SAFe® for Teams (SP)
Zbuduj umiejętności potrzebne, aby stać się członkiem zespołu o wysokiej wydajności w Agile Release Train (ART) - i dowiedz się, jak skutecznie współpracować z innymi zespołami - stając się SAFe® 5 Practitioner (SP).

SAFe® Scrum Master (SSM)
Uczestnicy dowiedzą się, jak budować wydajne zespoły Agile, stając się liderem i trenerem, a także, jak trenować te zespoły, aby dostarczały maksymalną wartość biznesową na dużą skalę. Certyfikat SAFe 5 Scrum Master (SSM) oznacza, że uczestnicy są przygotowani do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku SAFe, co zwiększa ich wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

Agile Software Engineering (ASE)
Podczas tego zorientowanego na warsztaty kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady i praktyki, które składają się na dyscyplinę Agile Software Engineering. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ciągły przepływ dostarczania wartości i wbudowana jakość są możliwe dzięki nowoczesnym praktykom, w tym praktykom technicznym XP, Behavioral-Driven Development (BDD) i Test-Driven Development (TDD).

SAFe® for Architects (ARCH)
Podczas tego kursu uczestnicy poznają role, obowiązki i sposób myślenia architektów Agile, a także dowiedzą się, jak dostosować architekturę do wartości biznesowej i napędzać ciągły przepływ do dużych systemów-systemów, przy jednoczesnym wsparciu realizacji programu SAFe.

Zaawansowane szkolenie SAFe®

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
Kurs ten przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli liderów ułatwiających zespołom Agile, programom i przedsiębiorstwom osiągnięcie sukcesu w implementacji Scaled Agile Framework (SAFe®).

SAFe® Release Train Engineer (RTE)
W trakcie tego kursu zdobędziesz dogłębne zrozumienie roli i obowiązków Release Train Engineer (RTE) w przedsiębiorstwie SAFe. Poprzez empiryczne uczenie się, zbadasz rolę RTE w transformacji Lean- Agile. Dowiesz się, jak ułatwiać procesy i realizację ART, coachować liderów, zespoły i Scrum Masterów w zakresie nowych procesów i sposobów myślenia.


Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”. Nadchodzące terminy szkoleń Scaled Agile

SA Leading SAFe® Język szkolenia: Polski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
POPM SAFe® Product Owner / Product Manager Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
SASM SAFe® Advanced Scrum Master Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
ARCH SAFe® for Architects Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
SP SAFe® for Teams Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
ASE Agile Software Engineering Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
SDP SAFe® DevOps Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
APM SAFe® Agile Product Management Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
POPM SAFe® Product Owner / Product Manager Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Greenwich Mean Time (GMT)
SSM SAFe® Scrum Master Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
SA Leading SAFe® Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SSM SAFe® Scrum Master Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
ASE Agile Software Engineering Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SP SAFe® for Teams Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SASM SAFe® Advanced Scrum Master Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
ARCH SAFe® for Architects Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
RTE SAFe® Release Train Engineer Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
LPM SAFe® Lean Portfolio Management Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
POPM SAFe® Product Owner / Product Manager Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
APM SAFe® Agile Product Management Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
POPM SAFe® Product Owner / Product Manager Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SDP SAFe® DevOps Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
LPM SAFe® Lean Portfolio Management Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
ARCH SAFe® for Architects Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SP SAFe® for Teams Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
ASE Agile Software Engineering Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
ASE Agile Software Engineering Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SSM SAFe® Scrum Master Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
SP SAFe® for Teams Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
RTE SAFe® Release Train Engineer Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora