Google Cloud Training

As Google Cloud Training Partner we provide the necessary skills to develop and operate infrastructures and applications in the Google Cloud.Free Google Cloud Fundamentals Trainings
Great deal for all cloud newcomers - Register now!


Google Cloud Training and Learning Tracks

Do you have any questions about our Google Cloud training offerings? Simply let us know your requirements using our contact form or call us at and we will be happy to advise you!

Google Cloud Training and Learning Paths (Download PDF)


Click on town name to book. The next Google Cloud course dates

GCF-CI
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Język szkolenia: Polski Sold out
AGCE
Architecting with Google Compute Engine Język szkolenia: Polski
GCF-CI
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Język szkolenia: Angielski
AGCP-DP
Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Język szkolenia: Polski
GCP-FAP
Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Język szkolenia: Angielski
DIGCP
From Data to Insights with Google Cloud Platform Język szkolenia: Angielski
PPCAE
Preparing for the Professional Cloud Architect Examination Język szkolenia: Angielski
NGCP
Networking in Google Cloud Platform Język szkolenia: Angielski
GCF-CI
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Język szkolenia: Polski
DIGCP
From Data to Insights with Google Cloud Platform Język szkolenia: Angielski
GCP-GSGKE
Getting Started with Google Kubernetes Engine Język szkolenia: Angielski
AGCE
Architecting with Google Compute Engine Język szkolenia: Polski
DAGCP
Developing Applications with Google Cloud Platform Język szkolenia: Angielski
AGCP-DP
Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Język szkolenia: Polski
DEGCP
Data Engineering on Google Cloud Platform Język szkolenia: Angielski
AGCP-DP
Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process Język szkolenia: Angielski
AGCE
Architecting with Google Compute Engine Język szkolenia: Angielski
GCF-CI
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure Język szkolenia: Angielski
GCP-FAP
Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals Język szkolenia: Angielski
GCP-GSGKE
Getting Started with Google Kubernetes Engine Język szkolenia: Angielski
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora