Python Curriculum

Your Way to modern Programming

Entry into Programming with Python
(3 days)
Have you been looking for the right introduction to programming for a long time? This is the right training for you.

Python for Software Developers
(1 day)
You know how to program, but are looking for the right introduction to the fascinating world of Python?

!
(3 days)
Become an Associate in Python programming.

!
(2 days)
The advanced training leads to the Professional certification.!
(3 days)
You want to get more out of your data? Python is the right tool for that.

Networking and Penetration Testing with Python
(3 days)
Understanding and using networks with Python.

Python for SQL Server
(1 day)
Combine data retention and data analysis with Python in the SQL Server runtime environment.

Big Data and Data Science
(Coming soon)
Get into the topics with Python - with or without cloud.


Python Trainings and Certifications (OpenEDG Python Institute)

Entry Level


Associate Level


Professional Level


More information


Customized and Onsite Python Workshops

We will gladly tailor the Python trainings to your special conditions, objectives and requirements. We will carry out your customized training either in one of our training centers or at your premises.

Simply let us know your requirements via our contact form or give us a call: +48 22 639 25 42.


Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”. upcoming Python training dates

PYTHON02 Python for Software Developers Język szkolenia: Niemiecki gwarantowane! Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
PYTHON03 Master Class: Advanced Python (Associate Training) Język szkolenia: Niemiecki gwarantowane! Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON03 Master Class: Advanced Python (Associate Training) Język szkolenia: Niemiecki Düsseldorf
PYTHON05 Master Class: Data Analysis with Python Język szkolenia: Niemiecki Düsseldorf
PYTHON04 Master Class: Python Professional Język szkolenia: Niemiecki Stuttgart
PYTHON02 Python for Software Developers Język szkolenia: Niemiecki Düsseldorf
PYTHON07 Python for SQL Server Język szkolenia: Niemiecki Berlin
PYTHON07 Python for SQL Server Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON02 Python for Software Developers Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON07 Python for SQL Server Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON02 Python for Software Developers Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON01 Entry into Programming with Python Język szkolenia: Niemiecki Düsseldorf
PYTHON01 Entry into Programming with Python Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON01 Entry into Programming with Python Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON03 Master Class: Advanced Python (Associate Training) Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON05 Master Class: Data Analysis with Python Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON03 Master Class: Advanced Python (Associate Training) Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
PYTHON03 Master Class: Advanced Python (Associate Training) Język szkolenia: Niemiecki Berlin
PYTHON05 Master Class: Data Analysis with Python Język szkolenia: Niemiecki Berlin
PYTHON05 Master Class: Data Analysis with Python Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
To jest kurs FLEX, który jest prowadzony zarówno wirtualnie, jak i stacjonarnie.