PRINCE2® Training

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is one of the world's leading methods for effective project management.

Enter the world of process-based and scalable project management methodology, and earn a certificate to match.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PRINCE2 Trainings

Do you have questions about our training offers? Just let us know your requirements via our contact form, or give us a call: +48 22 639 25 42. We will be happy to advise you!

Foundation Level

PRINCE2® 6th edition Foundation Premium (P2FOUND-P)
Get an overview of project management according to the PRINCE2 methodology and prepare specifically for the PRINCE2 Foundation certification. You will be introduced to the PRINCE2 methodology with the help of practical examples and project scenarios, so that you will be able to work in a project management team based on PRINCE2. Our premium course offers you additional practical examples, further information on PRINCE2 Foundation, a repetition of the essential topics as well as dedicated exam preparation.

PRINCE2® 6th edition Foundation (P2FOUND)
The seminar PRINCE2 - Foundation provides an overview of project management according to the PRINCE2 methodology. You will receive targeted preparation for the PRINCE2 - Foundation certification. During the course, you will be introduced to the PRINCE2 methodology with the help of practical examples and project scenarios, so that you will be able to work in a project management team based on PRINCE2.

Practitioner Level

PRINCE2® 6th edition Practitioner (P2PRACT)
In this training, PRINCE2 is worked through in detail. Using various scenarios, you will learn how to apply the method in projects and how to effectively control the management phases. The seminar optimally prepares you for the PRINCE2 Practitioner exam.

Compact Courses

PRINCE2® Compact 6th edition (P2COMP)
This compact course covers the contents of the PRINCE2 Foundation and the PRINCE2 Practitioner. The course optimally prepares you for the two corresponding certifications.


Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”. Upcoming Guaranteed PRINCE2 Training Dates

P2FOUND PRINCE2® 6th edition Foundation Język szkolenia: Angielski Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
P2FOUND-P PRINCE2® 6th edition Foundation Premium Język szkolenia: Niemiecki Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Time (CET)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora