Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Fast Lane
Technology Training

Our specialists have developed comprehensive training programs covering multivendor, hands-on content from different IT topics.


Fast Lane Training by Technology

Do you have any questions about our Fast Lane training offerings? Simply let us know your requirements using our contact form or call us at and we will be happy to advise you!

Networking Training

Packet Analysis Training

Cloud Training
Show training: Cloud basics, Docker, OpenStack and more

Data Center Training
Show training: SAN, DIN EN 50600 and more

Security Training
Show training: IT Security & Anti-Hacking and more

Linux Training
Show training: Linux introducton, Linux administration and more

End User Home Office Training
Show training: Organization, communication in the home office and more


Click on town name to book. The Next Guaranteed Fast Lane Dates
NWF
Networking & TCP/IP Fundamentals Język szkolenia: Niemiecki
TTCP
Troubleshooting TCP/IP Fundamentals Język szkolenia: Niemiecki
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora