Certyfikaty ITIL®

Program certyfikacji ITIL zapewnia modułowe podejście do struktury ITIL i składa się z szeregu kwalifikacji skupionych na różnych aspektach najlepszych praktyk ITIL o różnym stopniu szczegółowości. Wielopoziomowa struktura kwalifikacji zapewnia kandydatom elastyczność w odniesieniu do różnych dyscyplin i obszarów ITIL oraz możliwość skupienia studiów na kluczowych obszarach zainteresowań.

ITIL ewoluował niedawno z ITIL v3 do ITIL 4. Kandydatów posiadających kwalifikacje ITIL v3 Foundation zachęca się do przejścia bezpośrednio do ITIL 4 Foundation, aby mogli zachować aktualne umiejętności. Kandydaci na poziomie średniozaawansowanym mogą zdecydować się na zgromadzenie 17 punktów v3, które umożliwią im przejście do ITIL 4 w ramach jednego kursu i jednego egzaminu.

Program certyfikacji ITIL 4

Poniższy schemat certyfikacji jest dostosowany do ITIL v3 i został usprawniony, aby zapewnić praktykom jasne ścieżki kontynuowania szkoleń z ITIL.