AWS Training

As AWS (Amazon Web Services) Authorized Training Partner Hector Fast Lane provides the necessary skills to develop and operate infrastructures and applications in the AWS cloud.

Fast Lane is AWS EMEA Training Partner of the Year 2019
Learn more

AWS Discovery Days

New Topics: Security, Migration, Machine Learning, Modern Data Strategies

Register for free


Guaranteed Dates

The next guaranteed AWS dates

AWS Training and Learning Paths

Do you have any questions about our AWS training offerings? Simply let us know your requirements using our contact form or call us at +48 22 639 25 42 and we will be happy to advise you!

Training Seminar Schulung

AWS Essentials Training

Trainings Kurse & Zertifizierungen

AWS System Architecture Training

AWS Development Training

AWS Operations Training

AWS Specialization

AWS Exam Readiness Workshops
!


Click on town name or "Online Training" to book. Upcoming AWS dates

AWSSO Security Engineering on AWS Język szkolenia: Polski gwarantowane! Online training Time zone: Central European Time (CET)
AWSSYS Cloud Operations on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
RCAEKS Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSAA Advanced Architecting on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSSO Security Engineering on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSA Architecting on AWS Język szkolenia: Polski gwarantowane! Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
ACSAA-EXIW Exam Readiness Intensive Workshop: AWS Certified Solutions Architect – Associate Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
BDAWS Big Data on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
PD-DB Planning and Designing Databases on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
ML-PIPE Machine Learning Pipeline on AWS Język szkolenia: Angielski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSD Developing on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSAA Advanced Architecting on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSA Architecting on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSDEVSS Developing Serverless Solutions on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
CP-ESS AWS Cloud Practitioner Essentials Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
ADV-DEV Advanced Developing on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
RCAEKS Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
SEC-ESS AWS Security Essentials Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
AWSSO Security Engineering on AWS Język szkolenia: Polski Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora