AWS Technical Essentials (AWSE)

 

Profil słuchaczy

Osoby, które potrzebują wprowadzenia do podstawowych usług AWS

Certyfikacje

Wymagania

Brak

Cel szkolenia

Szkolenie to jest wprowadzeniem do produktów, usług oraz rozwiązań oferowanych przez AWS. Uczestnikom, którzy nie posiadają wiedzy technicznej, dowiedzą się jak charakteryzować usługi AWS, by moc jak najlepiej podejmować decyzje dotyczące rozwiązań IT bazując na faktach, potrzebach biznesowych i możliwościach jakie daje AWS.

 • Utworzyć konto w AWS
 • zrozumieć terminologię i pojęcia techniczne związane z chmurą i platformą AWS
 • Opisać kluczowe produkty i usługi AWS z grup Compute i Storage między innymi: EC2, VPC, CloudFormation, Amazon Storage Gateway, S3 I Glacier
 • Opisać kluczowe produkty i usługi AWS z grup Sacale i Networking miedzy innymi: ELB, Auto Scale, CloudWatch, Elastic BeanStalk, VPC Networking, DirectConnect, Amazon Route53 i CloudFront
 • Opisać wpływ i znaczenie architektury
 • Wskazać usługi aplikacyjne i szablony CloudFormation
 • Zademonstrować uruchomienie instancji serwera i zarządzania nim w chmurze AWS
 • Zbudować statyczną witrynę internetową
 • Wdrażać infrastrukturę i aplikacje
 • Opisać konto, fakturowanie, przekazywanie danych uwierzytelniających, raportowanie

Proponowane kolejne szkolenia

Program szkolenia

 • Zasoby do nauki AWS i wprowadzenie
 • Wprowadznie do platformy AWS
 • Produkty i usługi AWS część 1
 • Produkty i usługi AWS część 2
 • Dostarczanie rozwiązań wykorzystujących AWS
 • Zasoby AWS

ceny & Delivery methods

Online training
Modality: L

Trwa 1 Dzień

Cena (excl. tax)
 • Polska: 2.000,– PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 1 Dzień

Cena (excl. tax)
 • Polska: 2.000,– PLN

harmonogram

Angielski

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST) gwarantowane!
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Time (EET)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Time (EET)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
+ show all dates

2 hours difference

Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)

3 hours difference

Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)

6 hours difference

Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Standard Time (EST)
Online training Time zone: Eastern Standard Time (EST)

7 hours difference

Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT)
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT)

9 hours difference

Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT)
Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT)
Online training Time zone: Pacific Standard Time (PST) gwarantowane!
Online training Time zone: Pacific Standard Time (PST) gwarantowane!
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.

Europa

Niemcy

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Hamburg Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll

Austria

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Vienna Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Vienna Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Vienna Enroll

Francja

Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
gwarantowane! Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll

Holandia

gwarantowane! Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll

Rumunia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll

Slovakia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bratislava Enroll

Szwajcaria

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
+ show all dates

Węgry

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Budapest Język szkolenia: Angielski Enroll

Włochy

Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.