Security Engineering on AWS (AWSSO)

 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie:

 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Architektów bezpieczeństwa
 • Analityków bezpieczeństwa
 • Audytorów bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, audyt i testowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie zgodności infrastruktury z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ryzyka oraz zgodności

Certyfikacje

Ten kurs jest częścią następującej ścieżki certyfikacyjnej:

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Uczestnictwo w kursie podstawowym z bezpieczeństwa w Amazon Web Services: AWS Security Fundamentals
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami oraz ich kontroli
 • Wiedza z zakresu praktyk bezpieczeństwa IT
 • Wiedza z zakresy tworzenia infrastruktury IT
 • Znajomość koncepcji Cloud Computing

Cel szkolenia

Szkolenie Security Operations on AWS demonstrują, jak skutecznie zastosować usługi bezpieczeństwa AWS, tak aby zachować bezpieczeństwo oraz zgodność z chmurą Amazon Web Services. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa AWS, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Szkolenie to podkreśla funkcje zabezpieczania kluczowych usług w AWS takich jak obliczeniowe (EC2), składowania danych oraz usługi sieciowe i bazodanowe. Kurs ten odnosi się również do standardów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jak również do standardów zgodności z przepisami oraz analizuje przypadki użycia w celu prowadzenia regulowanych obciążeń w oparciu o AWS w różnych branżach, na całym świecie. Z tego szkolenia dowiesz się także, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS do automatyzacji i ciągłego monitorowania, za razem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że wiedział/wiedziała jak należy:

 • Zastosować model odpowiedzialności bezpieczeństwo w AWS.
 • Zarządzać tożsamością użytkownika oraz zarządzać dostępem w chmurze Amazon Web Services.
 • Użyć usług bezpieczeństwa w AWS, takich jak AWS Identity and Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS CloudHSM, and AWS Trusted Advisor
 • Wprowadzić lepszą kontrolę bezpieczeństwa dla zasobów w chmurze AWS.
 • Zarządzać i kontrolować swoje zasoby w Amazon Web Services z perspektywy bezpieczeństwa.
 • Monitorować, logować oraz kontrolować dostęp do usług obliczeniowych (EC2), składowania danych, sieciowych oraz baz danych.
 • Zastosować model rozproszonej odpowiedzialności w ramach AWS.
 • Wskazać usługi oraz narzędzia AWS, które ułatwią automatyzację, monitorowanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem w AWS.
 • Zarządzać incydentami bezpieczeństwa w chmurze Amazon Web Services.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Cloud Security
 • Bezpieczeństwo chmury AWS
 • Cloud Aware Governance and Compliance
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

Dzień 2

 • Zabezpieczanie usług infrastrukturalnych w AWS
 • Zabezpieczanie usług kontenerowych w AWS
 • Zabezpieczanie usług rozproszonych w AWS
 • Korzystanie z usług zabezpieczeń AWS

Dzień 3

 • Ochrona danych w chmurze AWS
 • Analiza przypadku: Tworzenie kontrolowanych obciążeń w AWS
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w chmurze

ceny & Delivery methods

Online training
Modality: L

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,– PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,– PLN

harmonogram

Polish

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training Time zone: Central European Time (CET) 5.500,– PLN 3.200,– PLN gwarantowane!
Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)

Angielski

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Time (EET)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
+ show all dates

2 hours difference

Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)

3 hours difference

Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)

5 hours difference

Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!

6 hours difference

Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
+ show all dates

7 hours difference

Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT)
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT)

9 hours difference

Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT)
Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.

Europa

Niemcy

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll

Francja

Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll

Grecja

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Athens Język szkolenia: Angielski Enroll

Holandia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll

Rumunia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll

Slovakia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bratislava Enroll

Szwajcaria

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
+ show all dates
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.