C# Curriculum

Your Way to modern Programming

C# for Beginners
(4 days)
Get into programming with Microsoft technologies.

C# Foundation
(2 days)
Learn how to create simple programs on your own using C#.

!
(3 days)
Expand your skills in advanced C# techniques, and learn the basic techniques of the Microsoft platform.


!
(3 days)
Based on the C# training courses, acquire essential know-how on important basic technologies of the .NET Framework 5.

!
(2 days)
You need to be able to access your data in databases efficiently and reliably from your application? This training shows you the way.


C# and .NET Trainings


Customized and Onsite C# Workshops

We are also happy to tailor C# training to your specific circumstances, goals and requirements. We will conduct your customized training either at one of our training centers or at your premises.

Just let us know your requirements via our request form or call us: +48 22 639 25 42.


Upcoming C# Trainings

Aby dokonać rezerwacji, kliknij nazwę miejscowości lub opcję „Szkolenie online”.  
MSDEV03 Master Class: C# Advanced Język szkolenia: Niemiecki gwarantowane! Szkolenie online Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV02 C# Foundation Język szkolenia: Niemiecki Berlin
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Niemiecki Düsseldorf
MSDEV02 C# Foundation Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV02 C# Foundation Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV05 Master Class: Data access with .NET Core Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV05 Master Class: Data access with .NET Core Język szkolenia: Niemiecki Berlin
MSDEV05 Master Class: Data access with .NET Core Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV01 C# for Beginners Język szkolenia: Niemiecki Berlin
MSDEV01 C# for Beginners Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV01 C# for Beginners Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV03 Master Class: C# Advanced Język szkolenia: Niemiecki Stuttgart
MSDEV03 Master Class: C# Advanced Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV03 Master Class: C# Advanced Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Niemiecki Stuttgart
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Niemiecki Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
MSDEV04 Master Class: .Net 5 Technologies Język szkolenia: Angielski Zurych
Zapisz się na szkolenie stacjonarne
Zapisz się na szkolenie on-line
Strefa czasowa: Central European Summer Time (CEST)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
To jest kurs FLEX, który jest prowadzony zarówno wirtualnie, jak i stacjonarnie.