Program certyfikacji Juniper Networks

Program certyfikacji Juniper Networks (JNCP) składa się z wielopoziomowych ścieżek opartych na systemie Junos i specyficznych dla danej platformy, które umożliwiają wykazanie się kompetencjami w zakresie technologii Juniper w obszarach najbardziej istotnych dla danej funkcji i doświadczenia zawodowego.

Ścieżki certyfikacyjne Junos:
  • Data Center: : Ta ścieżka jest skierowana do tych, którzy pracują z nowoczesnymi architekturami centrów danych, technologiami i połączeniami, w tym z centrami danych małych i średnich przedsiębiorstw, aż do dużych dostawców rozwiązań chmurowych.
  • Service Provider Routing and Switching: : Ta ścieżka jest przeznaczona dla osób pracujących z rozwiązaniami infrastrukturalnymi lub dostępowymi w środowisku Juniper Networks w zakresie routingu i/lub przełączania, głównie w obszarze telekomunikacji lub w środowisku dużych przedsiębiorstw z listy Fortune 100.
  • Enterprise Routing and Switching: Ta ścieżka jest przeznaczona dla osób pracujących w małych i dużych środowiskach korporacyjnych, które instalują i wspierają sieci oparte na technologii Juniper Networks, w których rezydują routery i przełączniki LAN i WAN.
  • Junos Security: Ta ścieżka jest skierowana do osób, które projektują i wdrażają bezpieczne sieci Juniper Networks.
Certyfikacja produktów i technologii

Program certyfikacyjny (JNCP) posiada siedem ścieżek produktowych i technologicznych opartych na konkretnych technologiach. Ścieżki te są przeznaczone dla profesjonalistów, którzy wykorzystują te technologie i obejmują również technologię „Firewall/VPN” i „QFabric”.

Certyfikacja projektowa

Najnowszy dodatek do JNCP to ścieżka projektowa która pozwala uczestnikom wykazać się kompetencjami w zakresie zasad projektowania sieci opartych o produkty Juniper Networks oraz powiązanych technologii.

Ścieżka certyfikacyjna

Ten nowy dokument Ścieżka certyfikacyjna ” jest narzędziem pomagającym w przygotowaniu się do certyfikacji JNCP. Przedstawia on program nauczania zalecany w celu uzyskania uprawnień do certyfikacji w ramach poszczególnych ścieżek certyfikacji, co ułatwia określenie potrzeb szkoleniowych i certyfikacyjnych.

Program recertyfikacji w ramach kształcenia ustawicznego.

Program certyfikacji Juniper Networks oferuje możliwości recertyfikacji w ramach kształcenia ustawicznego , która pozwala na udział w szkoleniach Juniper Networks w celu recertyfikacji aktywnych certyfikatów Dowiedz się więcej

Level Junos Tracks
Data Center Enterprise Routing & Switching Junos Security Service Provider Routing & Switching
JNCIE

In Development

JNCIE-ENT

JNCIE-SEC

JNCIE-SP

JNCIP

JNCIP-DC

JNCIP-ENT

JNCIP-SEC

JNCIP-SP

JNCIS

JNCIS-ENT

JNCIS-ENT

JNCIS-SEC

JNCIS-SP

JNCIA

JNCIA-Junos

JNCIA-Junos

JNCIA-Junos

JNCIA-Junos


Level Product and Technology Tracks
Firewall/ VPN QFabric
JNCIS

!JNCIS-FWV

!JNCIS-QF


Level Design Tracks
Data Center WAN Security
JNCDP

In Development

In Development

In Development

JNCDS

JNCDS-DC

!JNCDS-WAN

JNCDS-SEC

JNCDA

JNCDA

JNCDA

JNCDAjuniper certified expert Juniper Networks Certified Internet Expert (JNCIE)
Certyfikacja JNCIE daje możliwość wyróżnienia się wśród elity świata sieci. JNCIE jest najwyższym poziomem certyfikacji w programie certyfikacji Juniper Networks i jest egzaminem opartym na laboratorium.

juniper certified professional Juniper Networks Certified Internet Professional (JNCIP)
Egzamin JNCP potwierdza zdolność do konfigurowania i rozwiązywania problemów w typowych scenariuszach sieciowych. Egzaminy są pisemne i stanowią kompleksowe potwierdzenie umiejętności kandydata, ponieważ sprawdzają szeroki zakres zagadnień teoretycznych i związanych z systemem Junos. Zdanie egzaminu JNCIP jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego na poziomie JNCIE.

juniper certified specialist Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS)
JNCIS obejmuje głębszą wiedzę o produktach, a także zrozumienie technologii internetowych i zasad projektowania uznawanych za powszechną wiedzę na poziomie „Specialist”. Zdanie pisemnego egzaminu JNCIS jest warunkiem przystąpienia do egzaminu na poziomie JNCIP.

juniper certified associate Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA)
Egzamin JNCIA weryfikuje podstawowe zrozumienie technologii internetowej i powiązanej konfiguracji platformy oraz umiejętności rozwiązywania problemów. W przypadku niektórych ścieżek, zdanie egzaminu JNCIA jest warunkiem przystąpienia do pisemnych egzaminów na poziomie JNCIS. Skonsultuj się z każdą ścieżką, aby uzyskać szczegółowe wymagania dotyczące egzaminów wstępnych.

EMAN cert category: #2649 (DE)