Developing on AWS (AWSD)

 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie programistów chcących rozszerzyć swoje kompetencje o wytwarzanie oprogramowania w oparciu o Amazon Web Services

Certyfikacje

Ten kurs jest częścią następującej ścieżki certyfikacyjnej:

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Posiadali znajomość usług AWS
 • Posiadali doświadczenie praktyczne z programowania w językach Java, C# .Net lub Python

Cel szkolenia

Szkolenie te pomaga programistom zrozumieć, jak używać pakietu AWS SDK do tworzenia bezpiecznych i skalowalnych aplikacji w chmurze. Kurs dostarcza szeroką wiedzę na temat interakcji z AWS przy użyciu kodu oraz obejmuje najważniejsze pojęcia, najlepsze praktyki oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z Amazon Web Services.

Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że będziesz wiedział/wiedziała jak należy:

 • Skonfigurować pakiet SDK oraz niezbędne uprawnienia dla języków Java, C # / .Net, Python oraz JavaScript.
 • Tworzyć rozwiązania w oparciu o interakcję SDK z usługami AWS.
 • Jak używać Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oraz Amazon DynamoDB jako miejsca składowania danych.
 • Jak zintegrować aplikacje i dane za pomocą Amazon Kinesis, AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) oraz Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF).
 • Jak używać AWS Identity and Access Management (IAM) do uwierzytelniania usług.
 • Jak zastosować Web Identity Framework i Amazon Cognito do uwierzytelnienia użytkownika.
 • Jak wykorzystać Amazon ElastiCache oraz Amazon CloudFront, aby zwiększyć skalowalność aplikacji.
 • Jak dostarczać aplikację w oparciu AWS Elastic Beanstalk i AWS CloudFormation.

Program szkolenia

Dzień 1: Budowanie podstaw

 • Wprowadzenie do programowania na AWS
 • Wybór miejsca składowania danych
 • Rozwijanie rozwiązań w oparciu o Amazon S3
 • Tworzenie elastycznych rozwiązań NoSQL z wykorzystaniem Amazon DynamoDB

Dzień 2: Interakcja aplikacji z danymi na podstawie zdarzeń

 • Praca w oparciu na zdarzeniach
 • Tworzenie rozwiązania bazującego na zdarzeniach z zastosowaniem Amazon Kinesis Streams
 • Implementacja rozwiązania bazującego na zdarzeniach z zastosowaniem Amazon SWF, Amazon SQS i Amazon SNS
 • Tworzenie rozwiązania bazującego na zdarzeniach z wykorzystaniem AWS Lambda

Dzień 3: Tworzenie oraz wdrażanie bezpiecznych i skalowalnych aplikacji

 • Opracowywanie bezpiecznych aplikacji
 • Wykorzystanie cache do uzyskania większej skalowalności aplikacji
 • Monitorowanie aplikacji i zasobów w AWS za pomocą CloudWatch
 • Wdrażanie aplikacji w oparciu o AWS Elastic Beanstalk oraz AWS CloudFormation

ceny & Delivery methods

Online training
Modality: L

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 4.500,– PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 4.500,– PLN

harmonogram

Polish

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)

Angielski

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST) gwarantowane!
Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Time (EET)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Eastern European Summer Time (EEST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
Online training Time zone: British Summer Time (BST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Central European Summer Time (CEST)
+ show all dates

2 hours difference

Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)
Online training This is a FLEX course. Time zone: Gulf Standard Time (GST)

6 hours difference

Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: UTC+8
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: UTC+8
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: Eastern Daylight Time (EDT)
Online training Time zone: UTC+8

7 hours difference

Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!

9 hours difference

Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Pacific Daylight Time (PDT) gwarantowane!
Online training Time zone: Pacific Standard Time (PST) gwarantowane!
Online training Time zone: Pacific Standard Time (PST) gwarantowane!
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.

Europa

Niemcy

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Inkl. Prüfungsvoucher und weiteren Examensservices Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Hamburg Enroll

Bułgaria

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Sofia Język szkolenia: Angielski Enroll

Croatia

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Zagreb Język szkolenia: Angielski Enroll

Francja

Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll
Online training This is an Français language FLEX course.   Time zone: Europe/Paris Enroll

Grecja

Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Athens Język szkolenia: Angielski Enroll

Holandia

gwarantowane! Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll
Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Amsterdam Język szkolenia: Angielski Enroll

Szwajcaria

Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel 1 Dzień Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
Bern Enroll
Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Zurich Enroll
Basel Enroll
+ show all dates

Włochy

Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Online training This is an Italiano language FLEX course.   Time zone: Europe/Rome Enroll
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.