VMware vSAN: Troubleshooting [V7] (VSANT7)

 

ceny & Delivery methods

Online training
Modality: U

Trwa 2 dni

Classroom training
Modality: C

Trwa 2 dni

 

harmonogram

Polish

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training Time zone: Central European Summer Time (CEST)

Angielski

Time zone: Central European Time (CET)   ±1 Godzinę

Online training Time zone: Central European Time (CET) gwarantowane!
Online training Time zone: British Summer Time (BST)

7 hours difference

Online training Time zone: Central Standard Time (CST)
Online training Time zone: Central Standard Time (CST)
Online training Time zone: Central Daylight Time (CDT)
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora