VMware Training Credits

Do you have VMware Training Credits? Simply select the course you wish to take and click your desired city to enroll. Select "Pay with VMware Training Credits" as the payment option upon checkout. Our Customer Service will then get in touch with you.

Click here to see the list of VMware courses

For further information about VMware Training Credits please either call us on or send an email to info@hectorfastlane.pl

Click on town name to book. Upcoming VMware guaranteed dates

NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski
VCFPD4
VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0] Język szkolenia: Angielski
VSANMO7
VMware vSAN: Management and Operations [V7] Język szkolenia: Niemiecki
HVDB8
VMware Horizon 8: Virtual Desktop Bootcamp Język szkolenia: Angielski
CBCM
VMware Carbon Black Portfolio: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski
VCFMO4
VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0] Język szkolenia: Angielski
HVDT8
VMware Horizon 8: Virtual Desktop Troubleshooting Język szkolenia: Angielski
VCBEDRA
VMware Carbon Black EDR Administrator Język szkolenia: Angielski
VSO
VMware vSphere: Skills for Operators Język szkolenia: Niemiecki
NSXTICM3
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Niemiecki
NSXTD3
VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Angielski
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Angielski
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Angielski
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Niemiecki
VSWN7
VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] Język szkolenia: Angielski
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7] Język szkolenia: Niemiecki
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Niemiecki
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.