AWS Cloud Practitioner Essentials Day (AWSDD-CPE)

 

Opis szkolenia

Trzy godzinne wydarzenie ma na celu zapoznanie liderów biznesowych oraz specjalistów IT z korzyściami płynącymi z przetwarzania w chmurze AWS. Omówione zostaną usługi AWS w zakresie chmury obliczeniowej, zarządzania bazami danych, sieci i treści. Dowiesz się jak korzystać z usług AWS, aby usprawnić procesy biznesowe oraz zrozumieć korzyści płynące z usług bezpieczeństwa i zgodności AWS.

 • Poziom: Fundamental
 • Czas trwania: 3 godziny

Polecamy uczestnikom tego wydarzenia kontynuację nauki według poniższych kursów:

Profil słuchaczy

To wydarzenie jest przeznaczone dla:

 • Liderów biznesowych i specjalistów IT
 • Osób, które chcą poznać podstawowe pojęcia związane z chmurą , terminologię oraz podstawowe usługi AWS

Cel szkolenia

Podczas wydarzenia dowiesz się:

 • Czym jest Chmura i jak działa
 • Korzyści płynące z Chmury AWS
 • Podstawowe usługi AWS oraz ich powszechne przypadki wykorzystania (obliczenia, przechowywanie, bazy danych itp.)
 • Podstawy globalnej infrastruktury w Chmurze AWS
 • Podstawowa charakterystyka wdrażania i działania w Chmurze AWS
 • Model współodpowiedzialności
 • Podstawowe aspekty bezpieczeństwa i zgodności platformy AWS

Proponowane kolejne szkolenia

ceny & Delivery methods

Szkolenie online
Modality: L

Trwa 3 Godziny

Cena
 • Polska: Cena na żądanie
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 Godziny

Cena
 • Polska: Cena na żądanie
 

harmonogram

Angielski

7 hours difference

Enroll Strefa czasowa: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Enroll Strefa czasowa: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Enroll Strefa czasowa: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Enroll Strefa czasowa: Central Daylight Time (CDT) gwarantowane!
Enroll Strefa czasowa: Central Standard Time (CST) gwarantowane!
Enroll Strefa czasowa: Central Standard Time (CST) gwarantowane!
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora